Oblastný futbalový zväz Žiar nad Hronom

ODBORNÉ KOMISIE OBFZ ZH

ODBORNÉ KOMISIE OBFZ ZH

 

Predseda KR:     Peter Budáč

Podpredseda:      Peter Švehlík

Členovia:            Tibor Králik

                            Martin Tapfer

                            Michal Budáč Ing.

 

KOMISIA MLÁDEŽE

Predseda KM:   Peter Hlaváč Ing.

 

Referent pre  dorast:       Martin Fungáč

Referenti pre žiakov:      Milan Priebera

                                        Dušan Reiter   

 

 

ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA

Predseda ŠTK:      Pavel Vanko

 

Referent pre  I. triedu:                  Martin Čierny

Referent pre II. triedu Sever:    Ivan Šimič st.

Referent pre II. triedu Juh:       Michal Hlaváčik

 

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Predseda DK:      Juraj Paulík

 

Členovia:        Ján Hromádka

                       Zdenka Budinská

                       Libor Páleník

 

 

TRÉNERSKO METODICKÁ KOMISIA

 Predseda TMK:       Ivan Dolinský

 

 Členovia:         Ľubomír Hudec

                          Michal Košuda

                          Ján Búci          

 

 

HOSPODÁRSKA KOMISIA

Predseda HK:          Milan Gubán Ing.

 

Členovia:        Marta Jániová

                       Marián Šedivec

                                            

 

ODVOLACIA KOMISIA

Predseda OK:          Eva Hromádková

 

Členovia:  všetci predsedovia odborných komisií.

 (v prípade riešenia, bude pozvaný kompetentný predseda odbornej komisie)

 

 

MATRIČNÁ KOMISIA

Predseda MaK:     Ján Barniak

 

Členovia:              Marián Šedivec

                              Miloš Michaleje Ing.

 

 

REVÍZNA KOMISIA

Predseda ReK:          Martin Fungáč


Späť