Oblastný futbalový zväz Žiar nad Hronom

Kontaktné informácie

Adresa:


Oblastný futbalový zväz Žiar nad Hronom
Tajovského 4
965 01 Žiar nad Hronom

Kontaktné údaje:


Kontaktná osoba: Oblastný futbalový zväz Žiar nad Hronom
Tel: 0905 713 601
Email: obfz@stonline.sk
Webstránka: http://obfzziar.futbalovekluby.sk/

Telefón: 045 / 6725 809;
mobil: 0905 713 601;
fax: 045/6725 809;
bankové spojenie: VÚB Žiar nad Hronom, č. účtu: 12837422/0200