Oblastný futbalový zväz Žiar nad Hronom

Úvod

Sme presvedčení, že naša stránka Vám prinesie vždy zaujímavé informácie, aby ste mali k dispozícii potrebný prehľad o súťažiach, riadených oblastným futbalovým zväzom Žiar nad Hronom.
ADRESÁR funkcionárov FK ObFZ Žiar nad Hronom

ADRESÁR funkcionárov FK ObFZ Žiar nad Hronom

29.09.2011
ADRESÁR funkcionárov FK ObFZ Žiar nad Hronom

Delegačný list č. 1 / 2011-2012.

Delegačný list č. 1 / 2011-2012.

29.09.2011
Delegačný list č. 1 / 2011-2012.

ODBORNÉ KOMISIE OBFZ ZH

ODBORNÉ KOMISIE OBFZ ZH

28.09.2011
ODBORNÉ KOMISIE OBFZ ZH

VÝKONNÝ VÝBOR a RADA ObFZ

VÝKONNÝ VÝBOR a RADA ObFZ

28.09.2011
VÝKONNÝ VÝBOR a RADA ObFZ